Đế Giày
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TQ-140
Màu : Nhiều màu