Đế Giày
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TQ-132
Màu : Nhiều màu