Nút tròn đầu gõ
Kích thước: Cập nhật sau
Mã số : TTFKT002-2
Màu : Nhiều màu