Nút tròn
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TTTFKT007-1
Màu : Nhiều màu