Hộp hình vuông
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TTFKT001-3
Màu : Nhiều màu