Móc vớ
Kích thước: TF95
Mã số : TTFPM002-1
Màu : Nhiều màu