Khoen có kim gài Bitas
Kích thước: Cập nhật sau
Mã số : TTFPL013-5
Màu : Cập nhật sau