Khoen có Bass may
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TTFPL006-3
Màu : Nhiều màu