Khoen xỏ quai 2 lỗ hình chữ V
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TTFPL038
Màu : Nhiều màu