Khoen tăng đưa
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TTFPL020
Màu : Nhiều màu